Kalendern för 2018 beräknas att vara klar till 1 april 2018.