,

IC-Meter

Inomhus klimat-mätare för offentliga lokaler och företag som behöver dokumentera (egenkontroll) sin luft inomhus beträffande temperatur, fukt, Co2 och ljud. går att använda i molnet för styrning och för klimatberäkningar. Läser av ute temp och vind via YR. Intressant att dokumentera över tid för att få årstidsjämförelser. Lokaler med dålig CO2 förhållande ger sämre studieresultat. Mäter var 5:e minut dygnet runt och skickar signaler i molnet till vår databas i Tyskland.

Kontaktinformation

BO57MAG AB
BO Andersson

Adress
Ejgdekullen 9, Hamburgsund

E-Mail
bomag57@telia.com

Hemsida
www.ic-meter.com