Med formulär nedanför kan man skicka in uppgifter om sitt företag för att få det upplagt på Hamburgsunds hemsida mot en avgift på 750kr/år (2018) som går till drift och underhåll av Hamburgsunds hemsida. Hemsidan drivs enbart med det ekonomiska stöd genom företag som medverkar och inga andra ekonomiska medel eller tillskott eller avgifter. Avgiften är satt såpas låg för att skapa möjlighet till att så många som möjligt skall kunna och vara med.

Efter ifyllt formulär kommer vi titta på de uppgifter vi fått och återkomma för eventuella kompletteringar och för ett utkast till er innan publicering.

Kontaktperson

Företagsnamn

Adress, Ort, Postnr

Telefonnummer

E-Mail

Hemsida (Om ni har)

Presentationstext