Hamburgsunds Ideella Företagarförening – vi vill verka för:

Engagemang

Trivselfrämjande aktiviteter för
alla boende och besökare i Hamburgsund

Evenemang

Samverkan med alla lokala föreningar för
olika evenemang i Hamburgsund.

Utveckling

Remissinstans i kommunala frågor som
berör Hamburgsund och dess närhet

Vad händer här då?

Hamburgsunds Samhällsförening lades ned 2019 och Företagarföreningen ytterligare några år tidigare. Detta medförde att vi riskerade gå miste om roliga och för samhället viktiga arrangemang.

Tanums kommun hade inte längre någon större förening att vända sig till för att diskutera, bolla och ventilera vilket i det långa loppet leder till att samhället riskerar hamna i periferin gällande utvecklingsfrågor.

Dessutom gagnar det alla om vi samverkar och samarbetar på något vis. Välmående företag skapar ett välmående samhälle och vice versa. Under hösten väcktes frågan om uppstart av ny förening, arrangerande av julmarknad samt utvecklingsfrågor i samhället.

Sagt och gjort, några möten senare så är vi igång!

Syfte

Grundtanken är att vara det bollplank som Tanums kommun behöver/önskar och vi kommer bland annat att driva följande utvecklingsfrågor:

 • Lekplatser, allmänna samlingsplatser och grillplatser
 • Parkeringsplatser
 • Offentliga toaletter
 • Papperskorgar/sophantering
 • Vandrings- och cykelleder samt kartor, skyltning samt utmärkning av dessa
 • Bättre skyltning i samhället
 • Övergångsställen

Övrigt

Utöver utvecklingsfrågor som gynnar hela samhället och därmed också företagen kommer vi att:

 • Arrangera julmarknad samt midsommarfirande, men håller öppet för fler arrangemang i framtiden.
 • Jobba mer akivt för att stimulera samverkan/samarbete/nätverkande.
 • Utforska eventuella möjligheter till mer konkreta medlemsförmåner i form av t.ex. samannonsering eller andra produkter/tjänster.
 • Fortsätta att gemensamt administrera Facebooksidan Destination Hamburgsund samt Facebookgruppen Hamburgsunds klotterplank.
 • Utveckla Hamburgsunds hemsida.

Detta är de målen vi har inledningsvis, men kommer ständigt att diskutera nya möjligheter samt ta emot frågor från våra medlemmar.

Föreningen kommer drivas ideellt av företagare i Hamburgsund, och erbjuder medlemskap för samtliga företag och även andra föreningar. Allt vi gör kommer ske ur ett företagarperspektiv, men givetvis för att bidra till ett levande samhälle året runt!

Välkommen att höra av dig till någon i styrelsen, med tankar & idéer!

Medlemskap i Hamburgsunds Ideella Företagarförening

Medlemsavgift för 2022 750kr

Betalas till: Bankgironr: 5621-8449 eller swish: 123 445 07 63, märk betalningen med namn, e-post och MA(medlemsavgift)

Varmt välkommen till Hamburgsunds Ideella Företagarförening