Lägg till företag

Via formuläret här nedanför så kan du skicka in uppgifter om ditt företag för att få det upplagt här på Hamburgsunds hemsida. Detta sker mot en avgift på 750kr/år (2022) som går till drift och underhåll av sidan.

Hemsidan drivs enbart med det ekonomiska stödet som kommer in genom de företag som medverkar, och inte med några andra ekonomiska medel, tillskott eller avgifter. Avgiften är satt såpass låg för att skapa möjlighet till att så många som möjligt skall kunna och vara med.

Efter att ifyllt formulär inkommit till oss så kommer vi att titta på de uppgifter vi fått och återkomma för eventuella kompletteringar och för ett utkast till dig innan publicering.

  Kontaktperson

  Företagsnamn

  Adress, Ort, Postnr

  Telefonnummer

  E-Mail

  Hemsida (Om ni har)

  Presentationstext