Välkommen till Hamburgsund och Hamburgö

Hamburgsund är en tätort i Tanums kommun
i Bohuslän, Västra Götalands län.

Välkommen till Hamburgsund och Hamburgö

Hamburgsund är en tätort i Tanums kommun
i Bohuslän, Västra Götalands län.

Redan på 1000-talet fanns tingsplatsen för Viken vid klippan, som idag kallas Hornborgs slott vid Hamburgsundet, strax söder nuvarande Hamburgsund. Idag finns en replik av en vikingaby vid tingsplatsen, Hornbore by.

Hamburgsund omnämns, i dokumentation kring Öresundstullen, år 1585 som tullstation. Under 1700-talets sillperiod fanns längs det skyddade sundet mellan Hamburgö och fastlandet ett flertal trankokerier.

I början av 1800-talet var bebyggelsen fortfarande av sparsam, men tog fart när befolkningen började bedriva fraktfart. Skutor från Hamburgsund fraktade trä och tegel från Norge, kol och koks från Göteborg samt sill och sten från Bohuslän.

Ytterligare en viktig faktor i Hamburgsunds snabba utveckling under slutet av 1800-talet var omfattande etablering av stenindustrier i trakten.