Hamburgsund, skola och barnomsorg

Hamburgsundskolan

Hamburgsundskolan finns elever i åk F-9. Under läsåret har skolan ca 300 elever varav ca 120 i år 7-9. För eleverna i åk 1-6 finns fritidshem. Adress: Hamburgsundskolan, Skolvägen 2, 457 45 Hamburgsund

Rektorsområdet har barnomsorg på flera platser:

Hogane förskola Hogane ligger 7 km söder om Hamburgsund. Inriktningen är natur och uteverksamhet. Förskolan har ca 20 barn 1-5 år.

Hornbore förskola Naturförskolan är belägen i Hornbore by, en vikingaby, ca 2 km söder om Hamburgsund. Barnen vistas utomhus större delen av dagen fem dagar per vecka. Förskolan har ca 25 barn fördelade på två grupper 1-3 år och 3-5.

Lisabackens förskola Inriktning mot språk, kommunikation och matematik. Förskolan har ca 35 barn 1-5 år fördelade på två grupper.

Familjedaghem
I området finns fyra dagbarnvårdare med ca 25 barn.

Denna information är hämtad ifrån Tanums kommun hemsida.
Länk: http://www.tanum.se/utbildningbarnomsorg